Ahad, 18 November 2012

Pecahan


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tarikh / Hari     :           31.10. 2012 / Rabu               
Masa               :           9.00 – 9.30 ( 30 minit )          
Kelas              :           1 Terbilang                                        
Bil. Pelajar       :           35 orang
M / Pelajaran    :           Matematik
Tajuk               :           Pecahan
Standard Kandungan             :           3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu 
                                                             perempat.
Standard Pembelajaran         :           i)    Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat
                                                            dengan menggunakan perkataan ‘setengah’,
                                                            ‘separuh’ dan ‘suku’ dengan menggunakan bahan
                                                             konkrit, gambar dan lipatan kertas.
Objektif           :           Murid berupaya untuk :
                                  i. Menyebut nama pecahan satu perdua dan satu perempat.                                                        
                                  ii. Menamakan pecahan ‘separuh’, ‘setengah’ dan ‘suku’.
Bahan                         :           Kad gambar pecahan, manila kad, kad puzzle
Nilai                 :           Bekerjasama, tolong-menolong, prihatin
EMK                :           Keusahawanan, kreatif & inovatif dan teknologi.
Pengetahuan Sedia Ada        :  Murid telah didedahkan dengan perkataan ‘separuh’ dan
                                             ‘setengah’ dalam kehidupan seharian.


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
(5 minit)

1.  Melipat kertas menjadi pecahan satu perdua dan satu perempat..

1.  Memberi murid kertas dan melipat bersama-sama kepada satu perdua dan satu perempat.
2.  Memperkenalkan murid pecahan.  

1.  Melipat kertas bersama-sama guru seperti yang diarahkan.
2.  Mengenali pecahan satu perdua dan satu perempat.

Kertas A4

Langkah 1
(10 minit)

1.  Konsep pecahan


1.  Memperkenalkan konsep pecahan, satu perdua dan datu perempat.
2.  Memperkenalkan istilah ‘separuh’, ‘setengah’ dan ‘suku’.
3.  Mempamerkan kad gambar pecahan dan minta murid memberikan jawapan.
4.  Melukis gambar pecahan di papan putih dan minta murid menulis jawapannya.

1.  Mengenal istilah ‘separuh’, ‘setengah’ dan ‘suku’. 
2.  Memberi jawapan bagi kad gambar pecahan yang ditunjukkan guru.
3.  Menulis jawapan bagi pecahan di papan putih.

Gambar pecahan

Kad perkataan

Langkah 2
(10 minit)

1.   Permainan matematik
‘Puzzle’

1.  Membahagikan murid kepada lima kumpulan.  Setiap kumpulan dibekalkan
dengan :
a.  kad manila
b.  kad puzzle
2.  Minta kumpulan menyusun kad-kad puzzle menjadi gambar pecahan yang lengkap di atas manila kad.
3.  Mempamerkan hasilan kerja setiap kumpulan.

1.  Menyusun kad-kad puzzle menjadi gambar pecahan yang lengkap secara kumpulan.
2.  Hasilan kerja kumpulan dipamerkan.

Kad Puzzle

Manila kad

Langkah 3
(5 minit)

1.  Pengukuhan
melalui latihan.

1.  Mengedarkan lembaran kerja dan minta murid menjawabnya.

1.  Menjawab soalan yang diberi.

Lembaran kerja

3 ulasan: