Selasa, 16 Oktober 2012

Objektif Kurikulum Matematik


Pusat Perkembangan Kurikulum telah menggariskan objektif, Kurikulum Matematik Sekolah Rendah . Objektif yang dirangka adalah untuk membolehkan murid:
  1. Mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan: nombor, operasi, ruang, ukuran, perwakilan data.
  2. Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: tambah, tolak, darab, bahagi.
  3. Mnguasai kemahiran operasi bergabung.
  4. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu: membuat anggaran dan penghampiran, mengukur, mengendali data, mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta.
  5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi. merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
  6. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul.
  7. Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian. untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah.
  8. Mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat . teliti.
  9. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik.
  10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

3 ulasan: